Base de dades

Base de dades

Base de Dades, és la Comissió encarregada de gestionar i assegurar les llistes d’afiliats i subscrits. També encarregada de la creació i administració de la web.

Igual que en les altres comissions, està composta per professionals de l’àmbit audiovisual i espectacles. En aquest cas amb coneixements en la informàtica, gestió de base de dades i administració web.

Qualsevol consulta, suggeriment, canvi o aclariment sobre el web o les teves dades registrades podeu contactar a través del correu: basededades@tecnicat.cat