Tecnicat divideix les seves funcions a través de diversas comissions.