P.E.A.T.E.

P.E.A.T.E.

Notícies provinents de la Plataforma Estatal d’Associacions de Tècnics de l’Espectacle (P.E.A.T.E.)


CREACIÓ DE LA PLATAFORMA P.E.A.T.E.

Acuerdan por unanimidad crear una Plataforma Estatal de Asociaciones de Técnic@s del Espectáculo con una serie de objetivos de partida para trabajar en común.


2ª REUNIÓ DE P.E.A.T.E.

Reunits a Madrid els representants de les associacions:

APTAEEX, ATEC, APTAMAD, APTAECAN, ATAE Estatal, ATAE Aragó, TECNICAT